Skip to main content

Welkom bij

wijnbouwers

Oost – West VZW

150+ wijnbouwers & wijnmakers verenigd met als doel het maken van betere  wijn.

ONZE MISSIE

WOW – Wijnbouwers Oost-West vzw is een vereniging van en voor 100+ wijnbouwers & wijnmakers uit de regio West- en Oost-Vlaanderen met als missie de kennis en ervaring onder de 150+ leden te delen met met het oog op het oogsten van betere druiven, en het maken van betere wijn. Zodoende draagt WOW vzw bij aan de het versterken van de reputatie van Belgische Wijnen.

SAMEN GROEIEN WE STERKER

WIJNBOUW IN VLAANDEREN

Volgens publicaties van het FOD was 2022 een recordjaar met een wijnproductie in België, met meer dan 3 miljoen liter. Dit in vergelijking met het vorige record jaar 2018, waarin 2 miljoen liter werd geproduceerd.

WOW vzw verenigt amateur- en professionele wijnbouwers & wijnmakers, met- en zonder ervaring in Oost- en West-Vlaanderen.

Naar schatting hadden de WOW-leden in 2022 een productie van 500,000-700,000 liter, uit 150-200 Ha operatieve wijngaarden.

De jaarlijkse stijging van het aantal WOW-leden is een reflectie van de uitbreidende wijnbouw in Vlaanderen. De vele nieuwe kleine en grote wijngaarden in het Vlaamse landschap zijn daar de getuigen van.

WOW ACTIVITEITEN

Wij richten ons naar de gemeenschap van professionele en amateur wijnbouwers/wijnmakers in de provincie West- en Oost-Vlaanderen.

Iedereen met een wijngaard in, of woonachtig te West- of Oost-Vlaanderen, en wil bijdragen aan de realisatie van onze visie kan lid worden. Deze afbakening heeft tot doel een betere ondersteuning en nauwere samenwerking mogelijk te maken.

LIDMAATSCHAP

WOW leden beslaan een heel breed spectrum van wijnbouwers en wijnmakers. Klein of groot, beginnend of ervaren, hobbyist, amateur of professioneel, elke wijnbouwer / wijnmaker die beantwoordt aan de condities om lid te worden is hier welkom.

Wij geloven in het belang van ‘kruis-bestuiving’, waarbij de diversiteit van ons ledenbestand een meerwaarde biedt aan het ledencollectief.

Ons gemeenschappelijk doel: eigen wijnkwaliteit verbeteren, mede-leden helpen om hun wijnen te verbeteren, en de reputatie van Vlaamse en Belgische wijnen te versterken – zowel bij binnenlandse als buitenlandse klanten.

Het lidgeld bedraagt 60€.

WOW VZW

De VZW

  • De WOW, Wijnbouwers Oost-West voluit, heeft als rechtsvorm ‘vereniging zonder winstoogmerk’
  • Het adres van de zetel is: Koewegstraat 4a, 9720 Laarne
  • De statuten van de vzw vindt u in de ledenzone

HET WOW BESTUUR