De presentaties van de voorbije fyto-avond zijn beschikbaar onder de ledenzone op de pagina https://www.wijnbouwers.be/ledenzone/wow-presentaties-wijnbouw-wijnmaken/

Bij de WOW-Kennislink klikken op de categorie Wijnbouw – Wijngaard waarbij onderaan de categorie beide presentaties zichtbaar worden.

De presentatie van Kris Vandenwijngaert over de gewasbeschermingsposter en van Geert Claerebout over IPM zijn beschikbaar in de ledenzone onder “Over Wijnbouw & Wijnmaken” in het menu rechts en vervolgens onder Wijnbouw – Wijngaard.

Gezien de huidige corona maatregelen ons nog niet toelaten om een evenement als de algemene ledenvergadering te laten doorgaan op 10 juni, wordt dit verplaatst naar een nog verder te bepalen datum. Meer informatie volgt.

Op maandagavond 14 juni om 19:00 komt Kris Vandenwijngaert uitleg geven over zijn poster met gewasbeschermingsmiddelen 2021.
De link naar het webinar wordt op een later tijdstip nog meegedeeld.

Het event met mogelijkheid om dit naar je kalender te exporteren vind je hier:
https://www.wijnbouwers.be/event/webinar-gewasbeschermingsposter-kris-vandenwijngaert/

De 2e nieuwsbrief van 2021 met informatie over de roestmijt en het kiemen van de valse meeldauw oösporen is vanaf nu te vinden onder de ledenzone.

Alle nieuwsbrieven worden vanaf nu ook geplaatst in de ledenzone onder volgende link: https://www.wijnbouwers.be/ledenzone/nieuwsbrieven/

Deze rubriek komt toevoeging bij de reeds bestaande kennislink waaronder presentaties van voorbije activiteiten en algemene informatie wordt bijgehouden: WOW Presentaties: Wijnbouw – Wijnmaken

WOW, daar komt 2021 eindelijk!

Het werd bewust zo geschreven om op 2 manieren te interpreteren.

→ Natuurlijk eerst en vooral omdat we 2020 zo snel mogelijk willen vergeten, de curve die voor velen vooral dalend was, was die van de motivatie. We konden onze wijn niet delen zoals het hoort, net als de kennis van onze kant.

→  Wijnbouwers Oost-West vzw wil je in 2021 meer bieden dan we konden in 2020. De vele leuke praatcafés die het belang ondersteunen om samen over  wijn(bouw) te praten, gekoppeld aan oplossingen voor de zorgen van menig wijnbouwer/ster willen we zo spoedig mogelijk opnieuw opstarten.

Als bestuur moesten we toezien hoe we zowel Vi-Tec! als onze PC’s en practica één voor één moesten schrappen. Online meetings konden niet het alternatief bieden van de leuke conversaties tijdens onze bijeenkomsten.

Begin december zijn we dan ook, weliswaar online, samengekomen om de krijtlijnen van 2021 uit te zetten.

→ Prik alvast 10 juni 2021 vast. Dan gaan we indien we uit afzondering raken de algemene ledenvergadering laten doorgaan. Locatie is op vandaag nog niet vastgezet.

→ Omdat we bijna een half jaar geen normale werking konden bewerkstelligen zal voor het lidgeld van 2021 voor de huidige actieve leden een korting van 50% worden toegepast.

  • Dat betekent 25€ i.p.v. 50€ en 15€ i.p.v. 30€ voor de partners
  • Wil voor de betaling van de bijdrage contact opnemen met penningmeester@wijnbouwers.be, met opgave van je volledige gegevens en al dan niet de wens een onkostennota te ontvangen.
  • Vermelding: Naam van het lid + optioneel partner.
  • Onkostennota kan aangevraagd worden aan: penningmeester@wijnbouwers.be met de nodige gegevens.
Wat zijn nog altijd de voordelen van dit lidmaatschap?
  • Gratis of aan verminderde prijs deelnemen aan WOW praatcafé en infosessies
  • Van gedachten wisselen, praten met en leren van gepassioneerde wijnliefhebbers en -professionelen
  • Genieten van kortingen bij groepsaankopen voor wijnbouwuitrusting en materiaal voor kelderbeheer
  • Meerdaagse opleidingen in het buitenland
  • Opleiding Fyto i.s.m. het NAC vzw.