Navorming Fytolicentie

Meer informatie volgt. De exacte datum van 15 november klopt nog niet, het zal ergens in november plaatsvinden.