Skip to main content

ONS VERHAAL & EVOLUTIE

2015 – 2023

Eind 2014 groeide het idee om samen met enkele afgestudeerde studenten en docenten uit de eerste syntra opleidingen wijnbouwer – wijnmaker , een vereniging voor wijnbouwers op te richten, met als visie : kennis en ervaring delen en het leggen van sociale contacten tussen wijnbouwers. In 2015 werd het idee concreet en werd WoW, wijnbouwers Oost West opgericht, een vereniging van & voor wijnbouwers-wijnmakers uit de regio West- en Oost-Vlaanderen. Het succes van WOW bleef niet uit, het ledenbestand groeit zienderogen, ondertussen zijn meer dan 180 wijnbouwers lid.  Sinds 2019 is de verenging omgevormd tot Vereniging zonder Winstoogmerk (VZW).

GEOGRAFISCHE SPREIDING

181

leden

200

wijngaard

8000

geproduceerde wijn / jaar.

De leden van WoW zijn verspreid over gans Oost- en Westvlaanderen, klik op de pin om meer info over het lid  te verkrijgen.

WOW WAARDEN & DOELSTELLINGEN

Onze waarden

  • Betrokkenheid: samen staan we sterker door het delen van onze ervaringen in de wijngaard en de wijnmakerij
  • Opbouwende kritiek kan leiden tot betere resultaten.
  • Respect voor iedereen, dus ook voor verschillende visies bij onze leden, en voor organisaties die dezelfde doelstellingen als de WOW hebben.
  • Transparantie: een sfeer van open communicatie, waar iedereen bij betrokken is, en waar succesverhalen en leermomenten veilig kan gebeuren.

Doelstellingen

  • Bouwen aan een positief imago van de Belgische wijnbouw.
  • Een platform bieden aan onze leden om kennis en ervaringen te delen.
  • De theoretische en praktische kennis van onze leden verbeteren.
  • De amateur wijnbouw promoten door de toegang tot kennis en advies te vereenvoudigen.

LID WORDEN VAN WoW

Wie kan lid worden

Bent u woonachtig in Oost- of West-Vlaanderen, en heeft u alreeds een wijngaard, of bent u in de planning fase voor de aanleg van een wijngaard, dan kan u aanvragen om WOW lid worden
Registratie kan gebeuren op naam van de wijngaard, of als individuele wijnbouwer / wijnmaker
Van de leden wordt verwacht dat zij bereid zijn om binnen de vereniging een taak op te nemen of minstens bij gelegenheid te helpen bij de organisatie van de activiteiten

Lidgeld

Het jaarlijkse lidgeld is EUR 60 per lid, inschrijving en lidgeld is vereist voor elke persoon die wenst deel te nemen aan WOW activiteiten

LID WORDEN