WOW – Wijnbouwers Oost-West VZW is een vereniging van & voor wijnbouwers-wijnmakers uit de regio West- en Oost-Vlaanderen waarvan de leden kennis en ervaring delen met als doel betere wijn van betere druiven. Sinds 2019 is de verenging omgevormd tot Vereniging zonder Winstoogmerk (VZW).

Onze Missie

“Samen voor betere wijn”

Onze Visie

Onze vereniging wil:

 • Bouwen aan het imago van de Belgische wijnbouw
 • Een platform bieden aan zijn leden om kennis en ervaring te delen, in theorie en in praktijk, met het oog op de productie van betere wijn uit een betere wijngaard
 • Een adviserende taak vervullen bij de ontwikkeling en de uitbating van kleinschalige wijnbouwprojecten van haar leden
 • Actief zoeken naar synergieën, mogelijkheden en middelen om de wijnprojecten van onze leden te steunen

Onze waarden

 • In respect voor elkaar
 • Samen doen we beter

Onze doelstellingen

 • De kwaliteit van de wijn verbeteren door het verbreden van de theoretische en praktische kennisbasis van onze leden
 • De amateur wijnbouw promoten door de toegang tot kennis en advies te vereenvoudigen
 • Door groepsvorming interessante initiatieven, aanbiedingen of verwervingen realiseren ten gunste van onze leden

Onze strategie

 • Organisatie van netwerkmomenten waar kennis en ervaring wordt gedeeld
  In onze jaarplanning voorzien wij een zestal “praatcafés” over een relevant onderwerp uit de wijnbouw of wijnkelder
 • Organisatie van praktijksessies over het werk in de wijngaard of wijnkelder
  In onze jaarplanning voorzien wij een drietal “practica” met demonstraties en praktische uitvoering van handelingen uit de wijnbouw en het wijn maken
 • Organisatie van studiemomenten door bedrijfsbezoeken bij organisaties die voor de wijnbouw en/of het wijn maken relevant zijn
 • De ontwikkeling van een digitaal platform waar kennis en informatie voor de leden permanent beschikbaar is

Ons werkingsgebied:

Wij richten ons naar de gemeenschap van professionele en amateur wijnbouwers/wijnmakers in de provincie West- en Oost-Vlaanderen. Iedereen met een wijngaard in of woonachtig te West- of Oost-Vlaanderen en wil bijdragen aan de realisatie van onze visie kan lid worden. Deze afbakening heeft tot doel een betere ondersteuning en nauwere samenwerking mogelijk te maken.

Lidmaatschap bij WOW – Wijnbouwers Oost-West

Iedereen kan lid worden bij WOW mits aan een van onderstaande voorwaarden te voldoen

 • Een wijngaard in West- of Oost-Vlaanderen bezitten of de intentie hebben om binnen afzienbare termijn een wijngaard aan te leggen of woonachtig zijn in West- of Oost-Vlaanderen
 • Wijn van druiven produceren of de intentie hebben om wijn te produceren
 • Een wijnbouw opleiding met succes gevolgd hebben, ingeschreven zijn voor een wijnbouw opleiding of een bewijs leveren van wijnbouw kennis door ervaring
 • Van de leden wordt verwacht dat zij bereid zijn om binnen de vereniging een taak op te nemen of minstens bij gelegenheid te helpen bij de organisatie van de activiteiten

Lidgeld

Het lidgeld bedraagt 60€.
Een tweede lid van hetzelfde gezin betaalt slechts 40€.

Stapt U pas in na Juli, dan betaalt u een verminderd lidgeld van 30€, respectievelijk 20€ voor een tweede lidmaatschap binnen hetzelfde gezin.

Neem contact met ons door te registeren of een mail te sturen en dan bezorgen wij u de nodige informatie voor de overschrijving.

Lidgeld geeft je

 • een volledig jaar volwaardig lidmaatschap van de vereniging WOW – Wijnbouwers Oost-West
 • toegang tot alle WOW voordelen
 • een goed gevoel want je steunt de Belgische wijnbouw

Voordelen:

 • Gratis toegang tot alle informatie via de website wijnbouwers.be
 • Toegang tot een vriendschappelijk netwerk van wijnbouwers en wijnmakers
 • Gratis of aan verminderde prijs deelnemen aan WOW praatcafé en infosessies
 • Van gedachten wisselen, praten met en leren van gepassioneerde wijnliefhebbers en -professionelen
 • Genieten van kortingen bij groepsaankopen voor wijnbouwuitrusting en materiaal voor kelderbeheer
 • Meerdaagse opleidingen in het buitenland
 • Opleiding Fyto i.s.m. het NAC vzw.